Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

Filter vazduha

 

Filter vazduha služi za pročišćavanje usisnog vazduha motora, od prašine koja dovodi do habanja motora. Zamena filtera se treba vršiti barem godisnje jednom, a ako je učestalost prašine velika onda po potrebi više puta. Filteri lošijeg kvaliteta skraćuju radni vek motora 40-50%, zato treba kupovati kvalitetne filtere koji su pod stalnom proverom kvaliteta. Ništa ne dokazuje više značaj filtracije vazduha nego da više od 90 % prljavštine što ulazi u motor dolazi preko vazdušnog filtera. Za teške uslove rada umetci filtera vazduha se izrađuju kao dvostepeni (primarni i sekundarni). Primarni umetak ima ulogu glavnog filtera, dok sekundarni ima ulogu filtera sigurnosti, čime je obezbeđena adekvatna zaštita motora u ekstremnoj radnoj okolini.

 
Sortiranje: