Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

ULJA, MAZIVA, SPREJEVI

Classic

Motorna ulja i maziva, sredstva za održavanje...

Mazivo je materijal čija je osnovna uloga da smanji trenje i habanje između pokretnih, pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema. Hipoidna ulja su višenamenska ulja koje se primenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primena ulja sa EP svojstvima.