Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

Igličasti ležajevi

 

Igličasti ležajevi predstavljaju specijalno izvođenje ležaja gde kotrljajna tela cilindri imaju mali prečnik u odnosu na dužinu. Zbog toga se ova kotrljajna tela nazivaju iglice. Smeštene su u odgovarajući kavez, koji ih drži na odgovarajućem rastojanju i obezbeđuje im međusobni paralelni položaj. Na ovaj način obezbeđuje se kod uležištenja kompaktna konstrukcija u radijalnom pravcu.

 

Igličasti ležajevi

Igličasti ležajevi proizvodi
HK (sa spoljnom košuljicom) vidi
IR (unutrašnji prsten za igličasti ležaj) vidi
K (igličasti kavez ležaja) vidi
KR (igličasti ležaj sa osovinom) vidi
NA (mašinski igličasti ležaj) vidi
NK (igličasti ležaj sa spoljnom košuljicom) vidi
NKI (igličasti ležaj sa unutrašnjim prstenom) vidi
Sortiranje: