Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

Ležajevi sa kućištem

 

Ležajevi i kućišta kompatibilni su u više različitih verzija. Ležajni element možemo da koristimo kao samostalni element za podržavanje osovine. Raznolikost ponude oblika i tipova kućišta omogućava umetanje ležajeva u horizontalnom i vertikalnom pravcu Ležajevi su odgovarajući za korišćenje u težim uslovima rada zbog mogućnosti podmazivanja. Njihovo korišćenje znatno snižava troškove zbog očuvanja kućišta i zamene samo ležaja ili obrnuto.

 

Ležajevi sa kućištem

Ležajevi sa kućištem proizvodi
UCF ležaj sa kućištem vidi
UCFC ležaj sa kućištem vidi
UCFL ležaj sa kućištem vidi
UCP ležaj sa kućištem vidi
UCPA ležaj sa kućištem vidi
UCT ležaj sa kućištem vidi
Sortiranje: