Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

REMENJE

Classic

Klinasti kaiševi, zubčasti kaiševi, spojni kaiševi, uzdužno rebrasti kaiševi...

Klinasti kaiš trapeznog poprečnog preseka omogućava efikasniji prenos energije od ravnog remena koji se koristi u remenskim pogonima. Klinasti remen povećava silu trenja između diska i kaiša, tako da se veća pogonska sila može postići sa istim osovinskim opterećenjem. U slučaju pogona sa klinastim remenom, mora se obezbediti da se zategnutost remena može podesiti