Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

Stručni Tim na terenu

Stručni Tim na terenu
Provirite u svet našeg stručnog Tima za transportne trake. Rad na terenu u posebnim prilikama. Postavljanje/ varenje transportne trake sa specijalnom metodom na licu mesta.

Naš stručni Tim  je zadužen, da po Vašem zahtevu izrade transportnu traku. Imamo razne materijale i raznih opcija za izradu.

Sve neophodne informacije koje treba da navedete za izradu su sledeće:

- vrsta materijala (2mm, 2.7mm debljine)
- širina transportne trake,
- visina, širina i raspon lopatice (ako želite sa lopaticama)
- prečnik valjaka.
- za koju namenu bi koristili traku.
- šta će da transportuje

Možete da potražite stručni pomoć ako imate neke nedoumice

Referentom za transportne trake: 
Kedveš Norber 
tel: 024/ 524 808 ili 063/543569
email: transportnetrake@kucadelova.rs

Materijale za transportne tarke

Oznake u prilogu sadržaja: Terenski rad