Korišćenjem naše webstranice prihvatam korišćenje kolaćiča u skladu sa Politikom kolačića.

Motorna ulja i maziva

      
        

Mazivo- materijal čija je osnovna uloga da smanji trenje i habanje između pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema.Mehanizam kojim se ova uloga ostvaruje zove se podmazivanje. Hipoidna ulja su višenamenska ulja koje se primenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, itd. Hidraulično ulje se koristi u hidrauličnim sistemima, a služi za prenos energije kod svih sistema koji rade u ekstremnim uslovima.

 
Sortiranje: